Former and Current CPIJ President and Vice President

YearPresidentVice Presidents
Heisei 24(2012) Haruhiko Goto Naofumi Takeuchi Norihiro Nakai Noboru Masuda
Heisei 23(2011) Takayuki Kishii Haruhiko Goto Hidetsugu Kobayashi Toshitaro Minomo
Heisei 22(2010) Takayuki Kishii Haruhiko Goto Ryuichi Matsunami Toshitaro Minomo
Heisei 21(2009) Kazuhiko Takeuchi Takayuki Kishii Shigeru Sato Hiroshi Nakamura
Heisei 20(2008) Kazuhiko Takeuchi Koji Izuhara Ichiro Ozawa Shigeru Sato
Heisei 19(2007) Takashi Onishi Ichiro Ozawa Kazuhiko Takeuchi Kazuhiko Sakakibara
Heisei 18(2006) Takashi Onishi Ichiro Ozawa Kazuhiko Takeuchi Yoriyasu Sugie
Heisei 17(2005) Kunihiro Narumi Takashi Onishi Ichiro Ozawa Nobuaki Inoue
Heisei 16(2004) Kunihiro Narumi Takashi Yajima Takashi Onishi Denshi Takeuchi
Heisei 15(2003) Isoya Shinji Takashi Yajima Takashi Onishi Manzo Kanai
Heisei 14(2002) Mitsuyuki Asano Isoya Shinji Takashi Yajima Tomonori Sumi
Heisei 13(2001) Shigenori Kobayashi Mitsuyuki Asano Isoya Shinji Jun Izumi
Heisei 12(2000) Takeshi Kurokawa Shigenori Kobayashi Mitsuyuki Asano Hisashi Hiramine
Heisei 11(1999) Takeshi Kurokawa Shigenori Kobayashi Hidemasa Ito -
Heisei 10(1998) Koichi Tonuma Hisato Ide Takeshi Kurokawa -
Heisei 9(1997) Koichi Tonuma Hisato Ide Koichi Shimoda -
Heisei 7-8(1995-1996) Kazuo Yoda Koichi Tonuma Hisato Ide -
Heisei 5-6(1993-1994) Shigeru Ito Kazuo Yoda Koichi Tonuma -
Heisei 3-4(1991-1992) Kanzo Hirano Shigeru Ito Moriyuki Hirose -
Heisei 1-2(1989-1990) Yoji Nitani Kanzo Hirano Yorifusa Ishida -
Showa 62-63(1987-1988) Hidemitsu Kawakami Yoji Nitani Kanzo Hirano -
Showa 60-61(1985-1986) Yoshiro Watabe Shogaku Tanabe Hidemitsu Kawakami -
Showa 58-59(1983-1984) Shunsuke Ishihara Tsunenaga Oba Yoshiro Watabe -
Showa 56-57(1981-1982) Hiroshi Konno Shunsuke Ishihara Shunji Kawana -
Showa 54-55(1979-1980) Tadashi Higasa Hiroshi Konno Takao Mori -
Showa 52-53(1977-1978) Hisashi Irisawa Akira Honma Masao Miyake -
Showa 51(1976) Masataro Kusunose Akira Honma Masao Miyake -
Showa 50(1975) Takashi Ito Masataro Kusunose Akira Honma -
Showa 48-49(1973-1974) Noritomo Okuda Masataro Kusunose Takashi Ito -
Showa 46-47(1971-1972) Mitsuo Yokoyama Kenichi Komiya Noritomo Okuda -
Showa 44-45(1969-1970) Tatsuo Matsui Mitsuo Yokoyama Kenichi Komiya -
Showa 42-43(1967-1968) Yasusaburo Yoshida Tatsuo Matui Mitsuo Yokoyama -
Showa 40-41(1965-1966) Tamotsu Machida Yasusaburo Yoshida Tatsuo Matui -
Showa 38-39(1963-1964) Hideki Sakurai Tamotsu Machida Yasusaburo Yoshida -
Showa 36-37(1961-1962) Kenji Ishihara Hideki Sakurai Tamotsu Machida -
Showa 34-35(1959-1960) Shinzo Shunto Kenji Ishihara Hideki Sakurai -
Showa 32-33(1957-1958) Tokutaro Kitamura Kenji Ishihara Hideki Sakurai -
Showa 31(1956) Toshiro Kasahara Tokutaro Kitamura Hideki Sakurai -
Showa 30(1955) Toshiro Kasahara Tokutaro Kitamura Hideaki Ishikawa -
Showa 26-29 (1951-1954) Yoshikazu Uchida Tokutaro Kitamura Hideaki Ishikawa -

About CPIJ

About CPIJ